Σημαντική ενημέρωση

18 Οκτωβρίου 2023

Αναπροσαρμογή τιμών στα προϊόντα μας

Παρά την πάγια πολιτική της εταιρίας να κρατάμε τις τιμές σταθερές διαχρονικά και να απορροφάμε οποιοδήποτε επιπρόσθετο κόστος, τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουμε μία άνευ προηγουμένου αύξηση τιμών στην παγκόσμια αγορά πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας, ενέργειας και μεταφορών. 

Γεγονός που μας έχει οδηγήσει στο να αναπροσαρμόσουμε τις τιμές των προϊόντων μας. Ο νέος τιμοκατάλογος, ο οποίος θα ισχύει από την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου, έχει τις ελάχιστες δυνατές αυξήσεις. Θεωρούμε δίκαιο να σας ενημερώσουμε έγκαιρα για να έχετε τη δυνατότητα να προμηθευτείτε τα προϊόντα με τις ισχύουσες τιμές για τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Στόχος μας είναι παραμείνουμε μία βιώσιμη επιχείρηση για να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε επαγγελματικά προϊόντα υψηλής ασφάλειας, ποιότητας και αποτελεσματικότητας σε προσιτές τιμές