Συσκευές Microneedling

Επαναφορά Φίλτρων
Mt

Ηλεκτρική φορητή συσκευή τεχνολογίας “microneedling” για άμεση διαδερμική απορρόφηση προϊόντων Μεσοθεραπείας με ρυθμιζόμενη αυτόματη λειτουργία παλμικών δονήσεων.

Μόνο για επαγγελματίες
Mt

Αναλώσιμη κεφαλή 16 ακίδων για τη συσκευή Micropen.

Μόνο για επαγγελματίες
Mt

Αναλώσιμη κεφαλή 36 ακίδων για τη συσκευή Micropen.

Μόνο για επαγγελματίες
Mt

Αναλώσιμη κεφαλή 42 ακίδων για τη συσκευή Micropen.

Μόνο για επαγγελματίες
Mt

Αναλώσιμη κεφαλή RNano ακίδων για τη συσκευή Micropen.

Μόνο για επαγγελματίες
Mt

Χειροκίνητη συσκευή τεχνολογίας “microneedling” κυλινδρικού σχήματος με 200 ακίδες από ατσάλι για άμεση διαδερμική απορρόφηση προϊόντων μεσοθεραπείας.

Μόνο για επαγγελματίες
Mt

Χειροκίνητη συσκευή τεχνολογίας “microneedling” κυλινδρικού σχήματος με 200 ακίδες από ατσάλι για άμεση διαδερμική απορρόφηση προϊόντων Μεσοθεραπείας.

Μόνο για επαγγελματίες
Mt

Χειροκίνητη συσκευή τεχνολογίας “microneedling” κυλινδρικού σχήματος με 200 ακίδες από ατσάλι για άμεση διαδερμική απορρόφηση προϊόντων Μεσοθεραπείας.

Μόνο για επαγγελματίες
Mt

Χειροκίνητη συσκευή τεχνολογίας “microneedling” κυλινδρικού σχήματος με 200 ακίδες από ατσάλι για άμεση διαδερμική απορρόφηση προϊόντων Μεσοθεραπείας.

Μόνο για επαγγελματίες
Mt

Χειροκίνητη συσκευή τεχνολογίας “microneedling” κυλινδρικού σχήματος με 200 ακίδες από ατσάλι για άμεση διαδερμική απορρόφηση προϊόντων Μεσοθεραπείας.

Μόνο για επαγγελματίες
Mt

Χειροκίνητη συσκευή τεχνολογίας “microneedling” κυλινδρικού σχήματος με 1080 ακίδες από ανοξείδωτο ατσάλι για άμεση διαδερμική απορρόφηση προϊόντων Μεσοθεραπείας.

Μόνο για επαγγελματίες
Mt

Χειροκίνητη συσκευή τεχνολογίας “microneedling” κυλινδρικού σχήματος με 1080 ακίδες από ανοξείδωτο ατσάλι για άμεση διαδερμική απορρόφηση προϊόντων Μεσοθεραπείας.

Μόνο για επαγγελματίες